Search This Blog

Wednesday, February 8, 2017

SA - 2 REVISION (2017)

அன்பு மாணவச் செல்வங்களுக்கு, இரண்டாம் தொகுநிலைத் தேர்விற்கான திருப்புதல் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நகல் எடுத்து பயிற்சி செய்து கொள்ளவும்.
https://docs.google.com/document/d/1XGmha5xeDRVWQvQy6YxdhLwa_vOqQDquNaWsBk0Tps8/edit

No comments:

Post a Comment

Translate